Regulament

Acord de utilizare a Site-ului nuntabyaura.md

 

Condiții de utilizare

 

Prezentul Acord reglementează condițiile de utilizare a site-ului Nuntabyaura.md. Acordul intră în vigoare din momentul înregistrării Utilizatorului pe Site și este valabil pe parcursul întregii perioade de utilizare a Site-ului.

Vă rugăm să citiți cu atenție prezentul Acord, înainte de a accesa Site-ul. Prin acceptarea termenilor și condițiilor Site-ului vă angajați să le respectați la utilizarea materialelor informative și a serviciilor Site-ului. Dacă nu sunteți de acord cu oricare din termeni și condiții de utilizare, nu puteți utiliza Site-ul Nuntabyaura.md sau oricare dintre serviciile și aplicațiile oferite, precum și conținutul acestuia.

 

Termeni

 • Site – multitudinea de fișiere postate în rețea, unite printr-o adresă comună (md), având o singură temă și design.
 • Serviciile Site-ului – posibilitățile funcționale ale Site-ului, care sunt destinate utilizării de către Utilizatori.
 • Utilizatorul site-ului (Utilizator) – orice vizitator care a urmat Procedura de înregistrare și a primit o autentificare individuală și o parolă. Fiecare utilizator are propriul său Profil. Utilizator, este de asemenea și o persoană care nu a trecut Procedura de înregistrare, dar care accesează Site-ul și îl folosește. Orice vizitator care utilizează informațiile și serviciile Site-ului confirmă în mod automat că este pe deplin de acord cu regulile Acordului de utilizare și că cerințele stabilite prin prezentul Acord sunt aplicabile acestuia.
 • Administrația Site-ului (Administrație) - persoane autorizate de către "Nuntabyaura.md", care dețin toate drepturile de proprietate asupra Site-ului și numele de domeniu al site-ului. Administrația gestionează activitatea Site-ului, stabilește procedura de utilizare a site-ului și monitorizează implementarea prezentului Acord și a condițiilor de utilizare.
 • Cont/Profil (Cont) - datele Utilizatorului care sunt protejate de o parolă, stocate pe serverul Site-ului. Contul conține informații despre utilizator și conținut generat de Utilizator. Contul mai conține informații personale și de contact ale Utilizatorului: numele, vârsta, adresele poștale și de e-mail, fotografii, texte, videoclipuri, interese etc.
 • Conținut - orice informație relevantă pentru completarea resurselor: texte, recenzii, comentarii, anunțuri, fotografii, videoclipuri și alte materiale plasate de Utilizator pe Site în contul său.
 • Procedura de înregistrare (Înregistrare) - acțiunile Utilizatorului pentru a crea un Cont pe Site. În procesul Înregistrării, Utilizatorul completează chestionarul și specifică datele, pe baza cărora Administrația oferă Utilizatorului accesul la oportunitățile funcționale și informaționale ale Site-ului.

Obiectul Acordului

 • Prezentul Acord este echivalent unui act juridic încheiat între Nuntabyaura.md și Utilizator. Contractul stabilește reguli de utilizare a serviciilor Site-ului Nuntabyaura.md
 • Înregistrându-se pe Site, Utilizatorul acceptă în totalitate condițiile stipulate în prezentul Acord.
 • Dacă Utilizatorul nu este de acord cu oricare din condiții stipulate în prezentul Acord, el se obligă să înceteze imediat utilizarea Site-ului.
 • Administrația Site-ului își rezervă dreptul, în orice moment, să modifice în mod unilateral condițiile prezentului Acord. Modificările întră în vigoare peste o zi după publicarea ultimei versiuni a Acordului pe Site. Utilizatorul se obligă să ia cunoştinţă la timp cu modificările condițiilor prezentului Acord.

 

Reguli pentru postarea conținutului de către Utilizatori

 • Utilizatorul este în drept să plaseze pe Site Conținut în conformitate cu condițiile prezentului Acord.
 • Utilizatorul se obligă să nu plaseze pe Site Conținut (inclusiv imagini video și grafice) care încalcă legislația în vigoare a Republicii Moldova. 
 • Utilizatorul se obligă să nu plaseze pe Site Conținut (inclusiv imagini video și grafice) cu caracter provocator, nepoliticos, ofensiv şi agresiv care contravine normelor de etică şi conduită morală.
 • Conținutul (inclusiv imagini video și grafice) plasat de către Utilizator pe Site nu trebuie să conțină profanitate și publicitate comercială.
 • Conținutul (inclusiv imaginile video și grafice) nu trebuie să încalce drepturile cuiva, să cauzeze daune morale sau să afecteze reputația afacerii.
 • La publicarea Conținutului este interzisă alternarea literelor majuscule și minuscule, precum și scrierea cu majuscule (cu excepția abrevierilor).
 • Conținutul plasat pe Site reprezintă obiectul drepturilor exclusive ale deținătorilor de drepturi. Utilizatorul se obligă să nu-și atribuie sie însuși titlul de autor ale textelor sau imaginilor străine.
 • Utilizarea Conținutului fără permisiunea deținătorului de drepturi este interzisă.
 • Utilizatorul garantează că are drepturile de a publica Conținutul pe care îl încarcă.
 • Utilizatorul este responsabil pentru plasarea Conținutului și a consecințelor publicării acestuia.
 • Prin postarea de Conținut pe Site, Utilizatorul acordă companiei „Nunta by Aura“ dreptul neexclusiv de a afișa în mod public, reproduce, prelucra, de a aduce la cunoștința publicului Conținutul, fără restricții de teritoriu și de timp. Conținutul postat de Utilizator poate fi utilizat de Companie în orice altă secțiune a Site-ului. Remunerarea Utilizatorului în acest sens, nu se are în vedere.
 • Prin plasarea Conținutului, Utilizatorul nu devine coautor al Site-ului și refuză să pretindă la calitatea de autor în viitor.
 • Administrația Site-ului nu este responsabilă de siguranța conținutului publicat pe Site.
 • Condițiile Acordului privind transferul de către Utilizator a drepturilor asupra Conținutului, rămân în vigoare după încetarea prezentului Acord.

 

Înregistrarea utilizatorilor

 • Utilizatorul la înregistrare selectează numele Contului - se înregistrează și primește parola. Utilizatorul nu ar trebui să utilizeze ca autentificare o expresie sau un cuvânt care este indecent, nepoliticos sau ofensator.
 • La înregistrare, Utilizatorul se obligă să indice doar informațiile actuale despre el însuși si ulterior să le actualizeze.
 • La înregistrarea și utilizarea ulterioară a Site-ului, Utilizatorul nu va folosi identitatea unui alt Utilizator.
 • Utilizatorul nu trebuie să transmită datele sale de conectare și parola, persoanelor terțe.
 • În cazul în care, în timpul înregistrării, datele de autentificare alese de Utilizator coincid cu datele de autentificare ale unui alt Utilizator, atunci Administrația Site-ului poate oferi spre utilizare alte date de autentificare.
 • După finalizarea procedurii de înregistrare, Utilizatorul confirmă acceptarea tuturor condițiilor prezentului Acord și se obligă să fie responsabil pentru încălcarea condițiilor acestuia.
 • Utilizatorul este responsabil pentru toate acțiunile efectuate din numele Contului său.
 • La înregistrare, Utilizatorul își dă consimțământul de a primi link-uri informaționale, publicitare și știri de la Administrația Site-ului la adresa de e-mail specificată la înregistrare.

 

Reguli de comunicare

 • Utilizatorii își pot exprima opiniile și pot comunica între ei prin comentarii și mesaje.
 • Vă rugăm să vă abțineți de la comunicarea ofensivă, vulgară și agresivă. Dacă atacați alți Utilizatori fără motive obiective, atunci Administrația are dreptul de a șterge comentariile.
 • Toate tipurile de Conținut care nu corespund regulilor de comunicare vor fi eliminate de pe Site.
 • Vă rugăm să chibzuiți înainte de a scrie un comentariu sau un mesaj. Administrația Site-ului nu este obligată să ștergă un comentariu sau un mesaj dacă vă schimbați brusc părerea după ce l-ați publicat deja.
 • Vă rugăm să nu indicați în comentarii datele de contact ale Utilizatorilor, organizațiilor și adresele Site-urilor.

 

Drepturile și obligațiile utilizatorului

 1. Utilizatorul se obligă să respecte regulile de plasare a Conținutului, descrise în prezentului Acord.
 2. Utilizatorul se obligă să respecte regulile de înregistrare descrise în prezentul Acord.
 3. În cazul în care părţile terţe prezintă orice pretenţii către Administrația Site-ului referitoare la încălcarea regulilor prezentului Acordul de către un anumit Utilizator, Utilizatorul poartă răspundere pentru ceea ce sa întâmplat, precum și se angajează să-și asume toate cheltuielile în legătură cu obligațiile asumate, apărute ca urmare a încălcării de către Utilizator a condițiilor prezentului Acord.
 4. Utilizatorul poate depune o plângere cu privire la Conținutul postat de un alt Utilizator. Administrația Site-ului examinează plângerile în mod consecutiv.
 5. Dacă credeți că Conținutul plasat de dvs. sau Contul dvs. a fost șters din greșeală, scrieți-ne la e-mailul de contact.
 6. Regulamentul privind datele cu caracter personal și confidențialitatea

 

Confidențialitatea și datele dvs. personale

 • md apreciază Utilizatorii de încredere, și este conștientă de responsabilitatea sa pentru asigurarea confidențialității, inclusiv a datelor cu caracter personal.
 • Sunteți de acord cu utilizarea datelor dvs. în conformitate cu condițiile prevăzute de Legea Nr. 133 din  08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.
 • Vă exprimați consimțământul asupra faptului că „Nunta By Aura“ are dreptul de a transfera datele dumneavoastră personale către persoanele terțe, cum ar fi clienții, înregistrați pe Site-ul Nuntabyaura.md, servicii de curierat și omologi ai companiei „Nunta By Aura“ exclusiv în scopul (1) executării comenzilor d-stră., efectuate în cadrul agenției Nunta By Aura inclusiv, în scopul livrării mărfurilor, și (2) transmiterea mesajelor informative și publicitare pentru d-stră.
 • "Nunta By Aura" poate utiliza tehnologiile pentru identificarea Utilizatorilor, inclusiv utilizarea cookie-urilor, și, de asemenea, să utilizeze aceste tehnologii în scopuri de marketing pentru a studia preferințele Utilizatorului. În același timp, o astfel de identificare este ne-personalizată și generalizată, "Nunta By Aura" nu urmărește acțiunile Utilizatorilor individuali și nu transmite informații despre ei. Cu toate acestea, informațiile specificate pot fi transmise autorităților de stat în conformitate cu legislația actuală a Republicii Moldova.
 • Utilizatorul înțelege și este de acord că site-ul Nuntabyaura.md, transmite către SRL "Yandex" și companiei Google Inc. informații despre utilizarea site-ului de către Utilizatori cu ajutorul
 • unor astfel de motoare precum Yandex și Google.Analytics utilizând funcția User ID.

 

Drepturile și obligațiile Administrației Site-ului

 • Administrația Site-ului poate, dar nu este obligată să modereze Conținutul postat pe Site.
 • Administrația are dreptul de a șterge orice conținut fără explicații.
 • Administrația nu soluționează disputele care apar între Utilizatorii Site-ului.
 • Administrația Site-ului poate, dar nu este obligată să verifice drepturile de autor și drepturile de proprietate intelectuală și nu este responsabilă pentru încălcarea lor de către utilizatori.
 • Administrația are dreptul de a utiliza informații despre acțiunile Utilizatorilor pentru a îmbunătăți activitatea Site-ului.
 • Administrația Site-ului are dreptul de a transmite orice informații despre Utilizator persoanelor interesate, în cazul în care Utilizatorul încalcă condițiile prezentului Acord sau legislația în vigoare a Republicii Moldova.
 • Administrația Site-ului are dreptul de a șterge Contul Utilizatorului, în cazul nerespectării de către acesta a prezentului Acord.
 • Administrația Site-ului are dreptul de a înceta funcționarea Site-ului sau a Serviciilor, să modifice Site-ul sau o parte a acestuia, fără a notifica în prealabil Utilizatorul.
 • Administrația Site-ului are dreptul de a suspenda funcționarea Site-ului pentru efectuarea unor lucrări de profilaxie. Administrația Site-ului și compania proprietară nu poartă răspundere pentru daunele cauzate în cazul defecțiunii Site-ului și nu le rambursează.

 

Politica de confidențialitate

 

Nuntabyaura.md apreciază foarte mult încrederea oferită de Utilizatori și este conștientă de responsabilitatea sa, de a proteja confidențialitatea acestora. În special, noi comunicăm, ce informații colectăm, când d-stră folosiți Serviciile, de ce este necesar și cum va fi aceasta utilizată pentru a îmbunătăți confortul Utilizatorilor.

 

Asigurarea confidențialității datelor personale ale Utilizatorilor în Nuntabyaura.md se bazează pe următoarele principii:

 

 1. Utilizarea informației pentru a crea Servicii, luând în considerare nevoile și interesele Utilizatorilor.
 2. Dezvoltarea produselor în conformitate cu standardele stricte de confidențialitate.
 3. Asigurarea transparenței în colectarea informațiilor, necesare la executarea comenzii.
 4. De a oferi utilizatorilor posibilitatea de a-și proteja informațiile.
 5. Gestionarea informației primite în mod responsabil.

 

Ce informație colectăm și cum o utilizăm

 

Este posibil să solicităm următoarele tipuri de date:

 

 • Informații furnizate de dvs. - la înregistrarea contului dvs. pe nuntabyaura.md vă rugăm să furnizați anumite informații personale. Pentru mai multe informații despre contul dvs., vă rugăm să vizitați Contul nostru personal la Nuntabyaura.md. Dacă utilizați contul dvs. în timp ce lucrați cu serviciile Nuntabyaura.md, Site-ul vă oferă acces la astfel de servicii cu sau în numele unui administrator de domeniu. În acest caz, administratorul are acces la informațiile despre contul dvs.
 • Fișierele Cookies - când vizitați Nuntabyaura.md, vă transmitem unul sau mai multe fișiere cookie-uri pe computer sau pe alt dispozitiv. Fișierele cookie sunt utilizate pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor furnizate: salvarea setărilor de utilizator, îmbunătățirea rezultatelor căutării și căutarea produselor și anunțurilor, urmărirea tendințelor specifice utilizatorilor, cum ar fi funcțiile de căutare. Nuntabyaura.md utilizează, de asemenea, cookie-uri în serviciile de publicitate pentru a ajuta agenții de publicitate și editorii să plaseze anunțuri și să administreze anunțuri pe site-uri în Internet și în serviciile Nuntabyaura.md.
 • Informații despre vizite - când accesăm serviciile Nuntabyaura.md printr-un browser sau o aplicație serverele noastre înregistrează automat anumite informații. Aceste jurnale de server pot conține informații precum solicitarea web, adresa IP, tipul și limba browserului, data și ora solicitării precum și unul sau mai multe fișiere cookie prin care se poate determina browserul sau contul dvs.
 • Mesaje personalizate - când expediați mesaje către Nuntabyaura.md (prin e-mail sau altfel), putem stoca aceste mesaje pentru procesarea cererilor, pentru a răspunde la întrebări și pentru a ne îmbunătăți în continuare serviciile. Putem folosi adresa dvs. de e-mail pentru a vă contacta în legătură cu activitatea serviciilor noastre.
 • Serviciile Nuntabyaura.md pe site-uri afiliate - unele dintre serviciile noastre sunt legate de alte site-uri. Informațiile personale pe care le furnizați acestor site-uri pot fi transferate la Nuntabyaura.md pentru furnizarea acestor servicii. Prelucrăm acest tip de informații în conformitate cu prezenta politică de confidențialitate.
 • Alte site-uri - această politică de confidențialitate se aplică numai serviciilor Nuntabyaura.md. Nu controlăm site-urile, care utilizează aplicațiile, produsele și serviciile Nuntabyaura.md sau care conțin link-uri cu serviciile noastre. Aceste site-uri își pot pune propriile fișiere cookie pe computerul dvs., pot colecta date sau pot solicita informații personale de la dvs.

 

Mai mult ca atât, informațiile pe care le colectăm pot fi utilizate în următoarele scopuri:

 

 • Furnizarea, susținerea, protejarea și îmbunătățirea serviciilor noastre (inclusiv servicii de publicitate), precum și dezvoltarea de noi servicii.
 • Protejarea drepturilor și proprietății Nuntabyaura.md și a utilizatorilor noștri.

 

Înainte de a utiliza informațiile în alte scopuri decât cele precizate în timpul colectării, vă vom solicita permisiunea d-stra de a le utiliza.

 

În conformitate cu Legea Nr. 133  din  08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, acceptând termenii acestui document, vă exprimați consimțământul pentru prelucrarea și transferul datelor personale pentru a beneficia de serviciile Site-ul Nuntabyaura.md, precum și înregistrarea comenzilor dvs. Datele personale autorizate pentru prelucrare în temeiul prezentului Acord, sunt furnizate de către d-stră prin completarea formularului de înscriere pe Site-ul Nuntabyaura.md și include următoarele informații: nume, prenume, telefon, adresa, adresa de e-mail (e-mail). Prelucrarea datelor dvs. personale poate fi efectuată fără limite în timp, în mod legal, inclusiv în sistemele de informații cu caracter personal care folosesc instrumente de automatizare sau fără a utiliza astfel de mijloace.

 

Sunteți de acord cu faptul că Nuntabyaura.md, are dreptul să vă transfere datele personale terților, în special proprietarilor companiilor înregistrate pe Nuntabyaura.md, precum și servicii de curierat exclusiv în scopul executării comenzilor dvs., înregistrate pe Nuntabyaura.md, inclusiv pentru livrarea de bunuri.

 

Opțiuni de alegere

 

Pentru a vizualiza și a gestiona informațiile stocate în Contul dvs. pe Nuntabyaura.md, puteți utiliza contul personal Nuntabyaura.md.

 

Majoritatea browserelor sunt configurate inițial pentru a primi cookie-uri, cu toate acestea puteți să reinițializați aceste setări și să specificați ca browserul să blocheze toate cookie-urile sau să notifice despre trimiterea acestor fișiere. Rețineți că unele funcții și servicii ale Nuntabyaura.md pot să nu funcționeze corect dacă dezactivați fișierele cookie.

 

Furnizarea accesului la informații

 

Nuntabyaura.md oferă acces la informații personale altor companii și persoane, care nu au legătură cu Nuntabyaura.md, numai în următoarele circumstanțe:

 

 • Avem permisiunea dvs. pentru acest lucru. Pentru transferul oricăror informații confidențiale, avem nevoie de consimțământul dvs. explicit.
 • Furnizăm astfel de informații companiilor noastre afiliate, precum și altor organizații și persoane de încredere numai în scopul procesării informațiilor personale, din numele nostru și în scopul executării comenzii dvs. Solicităm ca, în momentul procesării acestor informații, aceste terțe părți să respecte instrucțiunile noastre și să respecte această politică de confidențialitate și să ia alte măsuri necesare pentru a proteja confidențialitatea.
 • Avem motive întemeiate să credem că accesul, utilizarea, păstrarea sau divulgarea acestor informații este necesară pentru (a) a respecta orice lege în vigoare, regulament, procedură legală sau solicitare valabilă din partea organelor de stat, (b) respectarea prezentului Acord, inclusiv investigarea posibilelor încălcări ale acestuia, (c) depistarea și  prevenirea fraudelor, ​​precum și rezolvarea problemelor de securitate și a problemelor tehnice, sau (d) protejarea împotriva încălcării drepturilor de proprietate sau de securitate a Site-ului Nuntabyaura.md, a utilizatorilor sau a publicului, după cum este necesar sau permis de lege.

 

În cazul în care Nuntabyaura.md participă la fuziune, achiziție sau orice altă formă de vânzare a unei părți sau a tuturor activelor sale, garantăm confidențialitatea oricăror informații personale implicate în această tranzacție și vă vom anunța înainte de transferul informațiilor personale ce v-or cădea sub incidența unei alte politici de confidențialitate.

 

Protecția datelor

 

Noi luăm toate măsurile necesare pentru a proteja datele de accesul neautorizat, modificări, dezvăluirea sau distrugerea neautorizată. Aceste măsuri includ, printre altele, verificarea internă a colectării, stocării și prelucrării datelor, precum și măsurile de securitate, inclusiv criptarea adecvată și măsuri pentru asigurarea securității fizice a datelor, pentru a preveni accesul neautorizat la sistemele în care stocăm datele cu caracter personal.

 

Noi oferim acces la informații personale numai acelor angajați, antreprenori și parteneri ai Nuntabyaura.md, care au nevoie de aceste informații pentru a efectua operațiunile necesare pentru executarea comenzii dumneavoastră. Aceste persoane sunt obligate să respecte confidențialitatea și pot fi supuși unor sancțiuni, inclusiv concedierea și urmărirea penală în cazul încălcării acestor obligații.

 

Accesul la informațiile personale și actualizarea acestora.

 

Atunci când utilizați serviciile Nuntabyaura.md,  noi facem tot posibilul pentru a vă oferi acces la datele dvs. personale, fie să le corectați dacă acestea sunt incorecte, fie să le ștergem la solicitarea dvs., cu excepția cazului în care stocarea acestora este cerută de lege sau se datorează unor scopuri legitime. Înainte de procesarea cererilor, cerem utilizatorilor să confirme identitatea și informațiile care doresc să le primească, să le corecteze sau să le șteargă. Putem refuza să îndeplinim cererile  în cazul în care acestea se repetă în mod sistematic sau prea frecvent, în cazul în care implementarea tehnică a solicitărilor necesită eforturi excesive din partea noastră, dacă pun în pericol viața privată a altora, sau dacă executarea cererilor este neoportună și, de asemenea, dacă accesul la informații nu necesită o solicitare specială. În toate cazurile în care permitem accesul la informații și posibilitatea de a o corecta, o facem gratis, numai dacă nu necesită un efort deosebit de mare. Datorită particularităților de funcționare a unui număr de servicii, după eliminarea de pe serverele active, informațiile pot fi stocate pentru o perioadă limitată în sistemele noastre de rezervă până când sunt șterse definitiv.

 

Respectarea cerințelor

 

Nuntabyaura.md se bazează pe principiile de confidențialitate ale Republicii Moldova, formulate în actele legislative ale RM, privind notificarea, selecția, transferul, securitatea, integritatea datelor, accesul la date și asigurarea respectării cerințelor.

Nuntabyaura.md verifică regulat respectarea acestei politici de confidențialitate. După primirea unei plângeri oficiale în scris, Nuntabyaura.md consideră că este de datoria sa să contacteze Utilizatorul reclamant cu privire la pretențiile sau temerile acestuia. Vom coopera cu autoritățile competente responsabile pentru protecția datelor, pentru a rezolva problemele legate de transferul datelor cu caracter personal, care nu pot fi soluționate între Nuntabyaura.md și o persoană particulară.

 

Modificările prezentei politici de confidențialitate

 

Rețineți că această politică de confidențialitate se poate schimba periodic. Nu intenționăm să limităm domeniul de aplicare al drepturilor dvs. care decurg din această politică de confidențialitate, fără permisiunea dvs. explicită. Modificările efectuate în politica de confidențialitate vor fi afișate pe această pagină. Dacă schimbările sunt semnificative, vă vom anunța într-un mod mai evident.